Siler Combination Capsules - Qing Shang Fang Feng Tang - 清上防風湯

Siler Combination Capsules - Qing Shang Fang Feng Tang - 清上防風湯 - Max Nature

Max Nature

$17.60 
SKU: STC-764

Functions
For for acne, eczema, conjunctivitis and boils.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Radix Saposhnikoviae (fang feng), Fructus Forsythiae (liang qiao), Radix Angelicae dahuricae (bai zhi), Radix Platycodonis (jie geng), Radix Scutellariae (haung qin), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Rhizoma Coptidis (huang lian), Herba Schizonepetae (jing jie), Fructus Gardeniae (shan zhi zi), Fructus Aurantii (zhi ke), Herba Menthae (bo he), Radix Glycyrrhizae (gan cao).