BAMBOO JUICE (FU FANG XIAN ZHU LI YE) (复方鲜竹沥液)

BAMBOO JUICE (FU FANG XIAN ZHU LI YE) (复方鲜竹沥液) - Max Nature
BAMBOO JUICE (FU FANG XIAN ZHU LI YE) (复方鲜竹沥液) - Max Nature
BAMBOO JUICE (FU FANG XIAN ZHU LI YE) (复方鲜竹沥液) - Max Nature
BAMBOO JUICE (FU FANG XIAN ZHU LI YE) (复方鲜竹沥液) - Max Nature

Max Nature

$11.50 
SKU: bamboo

Ingredients

XIAN ZHU LI ,YU XING CAO, PI PA YE, JIE GENG, BO HE, SHENG JIANG.

 Packing

20ml per vail 6 vail per box

take 1 vail, two to three times a day

Functions

It has the effects of clearing away heat, resolving phlegm and relieving cough.
Indications of phlegm-heat cough, yellow and thick phlegm.

为祛痰剂,具有清热化痰,止咳之功效。 主治痰热咳嗽,痰黄黏稠