enhance

enhance - Max Nature

Max Nature

$25.90 
SKU: HC-37

Chuan Lian Zi
Herbal Supplement

Packaging
90 tablets per bottle

Ingredients
Curcuma Tuber (Yu Jin), Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo), Taraxacum Herb (Pu Gong Ying), Melia Fruit (Chuan Lian Zi), Ji Nei Jin (Ji Nei Jin), Salvia Root (Dan Shen)

Other Ingredients
Vegetable Gum, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Cellulose

Suggested Use
Three tablets 2 to 3 times per day between meals