Zi Sheng Teapills 资生丸

Zi Sheng Teapills 资生丸 - Max Nature

Min Shan

$14.99 
SKU: MS3652

Other Name
Aid Life Pills

Functions
Tonifies Spleen Qi, Regulates Qi in the Middle Jiao, Drains Dampness, Eliminates Food Stagnation, Harmonizes the Stomach, Clears Heat, Calms the Fetus

Package
200 teapills per bottle.

Suggested Use
Take 8 teapills, 3 times daily.

Ingredients
Dang Shen - Codonopsis Pilosula Root, Bai Zhu - Atractylodes Macrocephala Rhizome, Yi Yi Ren - Coix Lacryma Jobi Seed, Shen Gu - Massa Fermenta, Chen Pi - Citrus Reticulata Peel, Shan Zha - Crataegus Pinnatifida Fruit, Shan Yao - Dioscorea Opposita Rhizome, Qian Shi - Euryale Ferox Seed, Mai Ya - Hordeum Vulgare Fruit, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Bai Bian Dou - Dolichos Lablab Seed, Lian Zi - Nelumbo Nucifera Seed, Jie Geng - Platycodon Grandiflorum Root, Huo Xiang - Pogstemon Cablin Herb, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root, Ze Xie - Alisma Orientalis Rhizome, Bai Dou Kou - Amomum Kravanh Fruit, Huang Lian - Coptis Chinensis Rhizome

Other Ingredients
Talcum, Botanical Wax

Allergen Information
Contains Tree Nuts and Wheat