Zao Ren An Mian Wan

Zao Ren An Mian Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8Z03

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK

Packing

200 Pills per bottle

Directions
5-8 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Gou Teng (Gambir), Suan Zao Ren (Jujube Fruit), Yuan Zhi (Polygala Root), Shou Wu Teng (Fo-Ti Stem), Wu Wei Zi (Schisandra Seed), Zhi Mu (Anemarrhena Rhizome), Dan Shen (Chinese Salvia Root), Bo Zi Ren (Oriental Arborvitae Seed), Hu Po Fen (Amber Powder)