Xiao Zhi Pian - Hemorri Clear 消痔片

Xiao Zhi Pian - Hemorri Clear 消痔片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6X65

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Di Yu (Bloodwort Root), Huai Hua (Flos Sophorae), Di Huang (Rehmannia), Huang Qin (Scutellaria Baicalensis), Zi Cao (Groomwell Root), Chen Pi (Tangerine), Ku Shen (Sophora Root), Sheng Ma (Chinese Cimicifuga), Feng Wei Cao (Pteris)