Shu Gan Pian - Liver Comfort 舒肝片

Shu Gan Pian - Liver Comfort 舒肝片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6S60

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Chuan Lian Zi (Sichuan Pagoda Fruit), Yan Hu Suo (Corydalis), Bai Shao (Peony), Pian Jiang Huang (Yellow Ginger), Mu Xiang (Costus Root), Xiang Fu (Cyperus), Dou Kou Ren (Round Cardamom), Hou Po (Magnolia), Chen Pi (Tangerine), Zhi Qiao (Fructus Aurantii), Fu Ling (Poria), Sha Ren (Chinese Amomum)