Shen Ling Bai Zhu San

Shen Ling Bai Zhu San - Max Nature

Kamwo-Meridian

$15.99 
SKU: MCT-SLBZS

Functions
Augment qi, strengthen Spleen, leach out dampness, stop diarrhea.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Codonopsis Root - Dang Shen,Poria Sclerotium - Fu Ling,Bai-Zhu Atractylodes Rhizome(Dry-fried) - Bai Zhu (Chao),Chinese Yam Rhizome - Shan Yao,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Hyacinth Bean - Bai Bian Dou,Sacred Lotus Seed - Lian Zi,Job's Tears Seed - Yi Yi Ren,Chinese Amomum Fruit - Sha Ren,Platycodon Root - Jie Geng