Modified Perilla & Mentha, 60 Capsule

Modified Perilla & Mentha, 60 Capsule - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-MP60

Directions:
Three capsules two times per day.

Product Details:
(10:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Bai Shao, Huang Qi, Fu Ling, Gan Cao, Mai Men Dong, Dang Shen, Chai Hu, Dang Gui, He Shou Wu, Lian Qiao, Huang Qin, Huang Qin, Ban Xia, Zi Su Ye, Bai Zhi, Bo He, Wu Mei, Chen Pi