Modified Perilla & Mentha, 180 Capsule

Modified Perilla & Mentha, 180 Capsule - Max Nature

Max Nature

$47.65 
SKU: BP-MP180

Directions:

Three capsules two times per day.

Product Details:
(10:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Bai Shao, Huang Qi, Fu Ling, Gan Cao, Mai Men Dong, Dang Shen, Chai Hu, Dang Gui, He Shou Wu, Lian Qiao, Huang Qin, Huang Qin, Ban Xia, Zi Su Ye, Bai Zhi, Bo He, Wu Mei, Chen Pi