Heavenly Heart Teapills Bai Zi Yang Xin Wan 柏子养心丸

Heavenly Heart Teapills Bai Zi Yang Xin Wan 柏子养心丸 - Max Nature

Max Nature

$14.60 
SKU: MW-3683

Functions
Nourishes the Heart, Tonifies Yin, Tonifies Blood, Cools the Blood, Calms the Shen

Directions
8 pills, 3 times a day.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2oz (33g)

Ingredients
Platycladus orientalis seed - Bai zi ren, Lycium barbarum fruit - Gou qi zi, Scrophularia ningpoensis root - Xuan shen, Rehmannia glutinosa root-prep - Shu di huang, Ophiopogon japonicus tuber - Mai men dong, Angelica sinensis root - Dang gui, Poria cocos fungus - Fu ling, Acorus tatarinowii rhizome - Shi chang pu, Glycyrrhiza uralensis root - Gan Cao, Botanical wax, Talcum