Feng Shi Xiao Tong Pian - Arthritis Mate

Feng Shi Xiao Tong Pian - Arthritis Mate - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6F10

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Hai Feng Teng (Kasdura Stem), Mo Yao (Myrrh), Mu Gua (Quince Fruit, Fang Feng (Siler Root), Gui Zhi (Cassia Twig), Gan Cao (Licorice), Qiang Huo (Notopterygium Root), Ru Xiang (Frankincense), Niu Xi (Achyranthes Root), Du Zhong (Eucommia), Du Huo (Pubescent Angelica Root), Yan Hu Suo (Corydalis), Jiang Huang (Yellow Ginger), Dang Gui (Dong Quai Root), Chi Shao (Chinese Peony), Bai Shao (Chinese Peony), Qian Nian Jian (Homalomena)