Dan Shen Pian - Salvia Complex 丹參片

Dan Shen Pian - Salvia Complex 丹參片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6D15

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Dan Shen (Salvia Root), San Qi (Notoginseng), Su He Xiang (Styrax)