Chin-chiu & Carthamus Combination Capsules - Shu Feng Huo Xue Tang Bian Fang - 舒風活血湯

Chin-chiu & Carthamus Combination Capsules - Shu Feng Huo Xue Tang Bian Fang - 舒風活血湯 - Max Nature

Max Nature

$21.75 
SKU: STC-209

Functions
Alleviates pain and reduces Phlegm and pathogenic water.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Chin-chiu (qin jiao), Japanese arisaema root (tian nan xing), Southern Tsang shu root (cang zhu), Ginger root (sheng jiang), Notopterygium root (qiang huo), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), Fragrant angelica (cang zhu), Chaenomeles fruit (mu gua), Phellodendron bark (huang bo), Carthamus flower (hong hua), Cinnamon twig (gui zhi).