Bu Zhong Yi QI Tang

Bu Zhong Yi QI Tang - Max Nature

Max Nature

$27.99 
SKU: CLBZ01-BP

Package
120 Capsules per bottle
10:1 powdered extract 500 mg capsule.
Directions
3 Capsules 2 times a day. Ingredients:
Huang Qi, Ren Shen, Bai Zhu, Dang Gui, Chen Pi, Chai Hu, Sheng Ma, mix-fixed Gan Cao