Bu Nao Yang Shen Pian BrainNew 补脑养神片

Bu Nao Yang Shen Pian BrainNew 补脑养神片 - Max Nature

Max Nature

$11.99 
SKU: AH076P


Functions
Bu Nao Yang Shen Pian is specially formulated to help revitalize brain function for people who are suffering from mental stress and exhaustion.

Directions
5 tablets or pills taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 14 to 21 days.

Package
200 Pills 200mg (40g) Per Bottle

Ingredients
Yuan Zhi, Shi Chang Pu, Wu Wei Zi, Suan Zao Ren, He Huan Hua, Shou Wu Teng, Dan Shen, Zhi Mu, Huang Jing, Dang Gui