Bao Ji Pian - Galtin Aid 保济片

Bao Ji Pian - Galtin Aid 保济片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6B35

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Huo Xiang (Chinese Giant Hyssop), Bai Zhi (Fragrant Angelica Root), Cang Zhu (Cang-Zhu Atractylodes), Hou Po (Magnolia), Ju Hong (Tangerine Peel), Fu Ling (Poria), Yi Yi Ren (Job's Tears Seed), Ju Hua (Chrysanthemum), Bai Ji Li (Tribulus Terrestris), Shen Qu (Medicated Leaven), Bo He (Mint), Gu Ya (Rice Sprout), Mu Xiang (Costus Root), Ge Gen (Kudzu Root), Tian Hua Fen (Trichosanthes Root), Gou Teng (Uncaria Rhynchophylla Stem)