Ba Zheng San

Ba Zheng San - Max Nature

Max Nature

$16.95 
SKU: RPBZ01

Ba Zheng San -

Functions

Eight Herb Powder for Rectification 1lb bag of vacuum sealed, Red Pine Pre-Packaged Raw Formulas

Ingredients
Mu Tong - Akebia Caulis 12g, Hua Shi - Talcum 60g, Che Qian Zi - Plantaginis Semen 30g, Qu Mai - Dianthi Herba 24g, Bian Xu - Polygoni Avicularis Herba 24g, Zhi Zi - Gardeniae Fructus 18g, Jiu Xi Da Huang - Wine Washed Rhei Radix et Rhizoma 18g, Deng Xin Cao - Junci Medulla 12g, Zhi Gan Cao - Glycyrrhizae Radix Preparata 18g

Suggested Dosage
1 bag over 2 to 4 days