An Shen Bu Xin Teapills

An Shen Bu Xin Teapills - Max Nature

Max Nature

$12.24 
SKU: MW-3665

Functions
Tonifies Yin, Nourishes Blood, Calms the Hun and Shen, Subdues Liver Yang, Clears Deficiency Heat, Regulates Qi and Blood

Suggested Use:
8 pills, 3 times daily

Package
200 pills
Net Wt. 1.3 oz (36g)

Ingredients
Cristaria Plicata Shell - Zhen Zhu Mu, Polygonum Multiflorum Vine - Ye Jiao Teng, Ligustrum Lucidum Fruit - Nu Zhen Zi, Salvia Miltiorrhiza Root - Dan Shen, Eclipta Prostrata Herb - Han Lian Cao, Cuscuta Chinensis Seed - Tu Si Zi, Albizia julibrissin Bark - He Huan Pi, Rehmannia Glutinosa Root-raw - Sheng Di Huang, Schisandra Chinensis Fruit - Wu Wei Zi, Acorus Tatarinowii Rhizome - Shi Chang Pu, Activated Carbon, Botanical Wax, Talcum