An Mian Pian

An Mian Pian - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: BP-GNAN115

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Suan Zao Ren(Ziziphi Spinosi Semen), Fu Ling(Poria), Yuan Zhi(Polygalae Radix) Zhi Zi(Gardenia Fructus), Shen Qu(Massa Medicate Fermentata, Gan Cao(Glycyrhizae Radix)