Ge Gen Tang Pian - Cough Clear

Ge Gen Tang Pian - Cough Clear - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6G15

Packing

200 Pills per bottle Directions
6 pills, 2-3 times a day. Ingredients
Ge Gen (Kudzu Root), Gui Zhi (Cassia Twig), Bai Shao (Peony), Gan Cao (Licorice), Sheng Jiang (Ginger), Da Zao (Jujube Fruit), Qiang Huo (Notopterygium Root), Du Huo (Pubescent Angelica Root), Chuan Xiong (Sichuan Lovage), Chai Hu (Bupleurum Root)