Fu Ke Yang Rong Wan

Fu Ke Yang Rong Wan - Max Nature

Max Nature

$24.99 
SKU: NL-8F05

DISCONTINUED 1 LEFT IN STOCK Packing

200 Pills per bottle Directions
5-8 pills 2-3 times a day Ingredients
Dang Gui (Dong Quai Root), Bai Zhu (White Atractylodes Root), Shu Di Huang (Rehmannia), Chuan Xiong (Sichuan Loveage), Bai Shao (Chinese Peony), Yi Mu Cao (Chinese Motherwort), Huang Qi (Astragalus), Du Zhong (Eucommia), Mai Men Dong (Ophiopogon Root), E Jiao (Equns Asiuns Linnaeus), Chen Pi (Tangerine), Gan Cao (Licorice), Ai Ye (Chinese Mugwort)