Bao He Wan

Bao He Wan - Max Nature

Max Nature

$18.00 
SKU: BP-GNBH54

7.1 extract in a 750mg caplet
90 caplets per bottle

Directions
3 Capsules 2 times a day

Ingredients:
Shan Zha
Ban Xia
Fu Ling
Shen Qu
Chen Pi
Lai Fu Zi
Lian Qiao