Tang-kuei & Bupleurum Formula Tablets / Xiao Yao San / 逍遙散

Tang-kuei & Bupleurum Formula Tablets / Xiao Yao San / 逍遙散 - Max Nature

Max Nature

$19.80 
SKU: 826T

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling), Chinese licorice root & rhizome (gan cao), Chinese mint aboveground parts (bo he), Ginger fresh rhizome (sheng jiang).