Xi Gan Ming Mu San - Gardenia & Vitex Combination Granules - 洗肝明目散

Xi Gan Ming Mu San - Gardenia & Vitex Combination Granules - 洗肝明目散 - Max Nature

Max Nature

$24.50 
SKU: STG-328

Gardenia & Vitex Combination - Xi Gan Ming Mu San - 洗肝明目散

Functions
For conjunctivitis, keratitis, eye infections and orbital herpes infection.

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 1-2 grams in a cup of hot water to make a tea 2-3 times daily.

Ingredients
Raw Rehmannia root (sheng di huang), White peony root (shao yao), Cnidium root (chuan xiong), Tang-kuei root (dang gui), Coptis root (huang lian), Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Forsythia fruit (lian qiao), Notopterygium root (giang huo), Fang-feng root (fang feng), Platycodon root (jie geng), Schizonepeta herb (jing jie), Mentha herb (bo he), Cassia seed (jue ming zi), Tribulus fruit (ji li), Gypsum (shi gao), Vitex fruit (man jing zi), Chrysanthemum flower (ju hua), Chinese licorice root (gan cao) .