Zuo Gui Wan

Zuo Gui Wan - Max Nature

Max Nature

$24.35 
SKU: GNZG111

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shu Di Huang(cooked Radix Rehmanniae)
Shan Yao(Radix Dioscoreae)
Gou Qi Zi(Fructus Lycii)
Shan Zhu Yu(Fructus Corni)
Tu Si Zi(Semen Cuscutae)
Lu Jiao Jiao(Gelatinum Cornu Cervi)
Gui Ban Jiao(Gelatinum Plastri Testudi)
Chuan Niu Xi(Radix Cyathulae)