Zuo Gui Wan

Zuo Gui Wan - Max Nature

Max Nature

$64.00 
SKU: GNZG111-LG

Packing
270 Caplets per bottle
750mg each 7:1 Concentrated Herbal Extract

Directions
Take 3 caplets 2 times per day.

Ingredients:
Shu Di Huang(cooked Radix Rehmanniae)
Shan Yao(Radix Dioscoreae)
Gou Qi Zi(Fructus Lycii)
Shan Zhu Yu(Fructus Corni)
Tu Si Zi(Semen Cuscutae)
Lu Jiao Jiao(Gelatinum Plastri Testudi)
Gui Ban Jiao(Gelatinum Plastri Testudi)
Chuan Niu Xi(Radix Cyathulae)