Zhi Gan Cao Teapills 炙甘草丸

Zhi Gan Cao Teapills 炙甘草丸 - Max Nature

Max Nature

$16.10 
SKU: MW-3396

Latin Name
Tonifies the Qi, Nourishes Yin and Blood, Promotes Circulation of Heart Yang, Calms the Shen

Suggested Use:
8 pills, 3 times daily

Package:
200 Teapills per bottle

Ingredients: Pin Yin and Botanical:
Sheng Di Huang - Rehmannia Glutinosa Root-Raw, Zhi Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root-Prep, Mai Men Dong - Ophiopogon Japonicus Tuber, Huo Ma Ren - , Gui Zhi - Cinnamomum Cassia Twig, Sheng Jiang - Zingiber Officinale Rhizome-Fresh, Da Zao - Ziziphus Jujuba Fruit, Ren Shen - Panax Ginseng Root, E Jiao - Equus Asinus Gelatin

Other Ingredients:
Activated Carbon, Botanical Wax, Talcum Contains Soy