Yi Guan Jian

Yi Guan Jian - Max Nature

Max Nature

$16.35 
SKU: GNYG33

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily