Yao Tong Pian

Yao Tong Pian - Max Nature

Kamwo-Meridian

$18.99 
SKU: MCT-YTP

Functions
Relieve lumbago formula for patterns of Wind-Cold-Damp and Blood stasis affecting the back with underlying deficiency.

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day.

Ingredients
Eucommia Leaf (salt-fried) - Du Zhong Ye (Yan Chao), Dong Quai - Dang Gui, Psoralea Fruit (salt-fried) - Bu Gu Zhi (Yan Chao), Japanese Teasel Root - Xu Duan, Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (dry-fried) - Bai Zhu (Chao), Achyranthes Root - Niu Xi (Huai), Scythian Lamb Rhizome (scalded) - Gou Ji (Tang), Asian Water Plantain Rhizome - Ze Xie, Chinese Peony Root w/ Bark - Chi Shao, Eupolyphaga seu Steleophaga - Tu Bie Chong, Cassia Bark - Rou Gui, Frankincense Resin (vinegar-fried) - Ru Xiang (Cu Chao)