Xue Fu Zhu Yu Tang

Xue Fu Zhu Yu Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-X012

Functions
To invigorate Blood flow, reduce chest pain, and remove Blood stasis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Chi Shao, Chuan Xiong, Niu Xi, Fu Chao Zhi Qiao, Dang Gui, Di Huang, Chai Hu, Gan Cao, San Qi, Jie Geng