Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang - Max Nature

Max Nature

$58.99 
SKU: GNXS102-LG

 

Package
270 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Ren Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Ban Xia, mix-fried Gan Cao, Chen Pi, Sha Ren, Tu Mu Xiang