Wu Mei San

Wu Mei San - Max Nature

Max Nature

$58.75 
SKU: MW-3346C

Also Known as Mume Pill

Functions:

Warms the Intestines, Clears Heat, Moves Qi, Strengthens Qi

Standard Dosage:

3 grams three times daily or 4-5 grams twice daily.

Package:

100 gram bottle extract powder

Ingredients:

Prunus mume fruit, Zingiber officinale rhizome-dried, Coptis chinensis rhizome, Phellodendron amurense bark, Panax ginseng root, Angelica sinensis root, Aconitum carmichaeli root-prep, Cinnamomum cassia twig, Daucus carota fruit, Zanthoxylum bungeanum fruit, Torreya grandis seed, Aquilaria sinensis wood, Melia toosendan fruit, Evodia rutaecarpa fruit, Wu mei, Gan jiang, Huang lian, Huang bai, Ren shen, Dang gui, Fu zi, Gui zhi, He shi (nan), Hua jiao, Fei zi, Tu chen xiang, Chuan lian zi, Wu zhu yu