Woman's Balance - Dan Zhi Xiao Yao San

Woman's Balance - Dan Zhi Xiao Yao San - Max Nature

Max Nature

$52.99 
SKU: HC-134␃Available␁90 Tablets␂HC-134␂Available␁270 Tablets(+$34.00)␂HC-134L

Packaging
Available in 90 and 270 Tablets

Ingredients
Bupleurum Root (Chai Hu), Tang Kuei Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Salvia Root (Dan Shen), Poria Sclerotium (Fu Ling), White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Cyperus Rhizome (Xiang Fu), Citrus Peel (Chen Pi), Moutan Root Bark (Mu Dan Pi), Gardenia Fruit (Zhi Zi), Ginger Rhizome (Gan Jiang), Licorice Root (Gan Cao)

Other Ingredients
Vegetable Gum, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Cellulose

Suggested Use
3 tablets, 2-3 times daily