Tong Jing Wan

Tong Jing Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-T010

Functions
Tong Jing Wan is a Chinese herbal supplement that regulates Qi and invigorates blood stasis to maintain a smooth menstruation and alleviates cramps.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dan Shen, Chuan Niu Xi, Yan Hu Suo, San Qi, Cu Xiang Fu, Chuan Xiong, Dang Gui, Ze Xie, Chi Shao, Wu Yao, Pu Huang, Yi Mu Cao, Fu Chao Zhi Qiao, Gan Cao