Tian Wang Bu Xin San

Tian Wang Bu Xin San - Max Nature

Max Nature

$24.75 
SKU: MW-3660C

Also Known as Emperor's Formula

Functions:

Tonifies Heart and Kidney Yin, Nourishes Blood, Calms the Shen, Clears Deficiency Heat

Standard Dosage:

3 grams 3 times a day or 4-5 grams 2 times a day

Package:

100 gram bottle

Ingredients:

Rehmannia glutinosa root-raw, Angelica sinensis root, Schisandra chinensis fruit, Ziziphus jujuba seed, Platycladus orientalis seed, Asparagus cochinchinensis tuber, Ophiopogon japonicus tuber, Scrophularia ningpoensis root, Salvia miltiorrhiza root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Platycodon grandiflorum root, Polygala tenuifolia root, Sheng di huang, Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren, Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi