Tao Hong Si Wu Tang

Tao Hong Si Wu Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-T003

Functions
Used as folk remedy in the treatment of physical and mental fatigue.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Shu Di Huang, Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, San Qi, Dan Shen, Zhi Qiao, Yi Mu Cao, Gan Cao