Tang-kuei & Tribulus Combination Capsules - Dang Gui Yin Zi - 當歸飲子

Tang-kuei & Tribulus Combination Capsules - Dang Gui Yin Zi - 當歸飲子 - Max Nature

Max Nature

$24.80 
SKU: STC-867

Functions
Used for eczema, psoriasis, urticaria and alopecia.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Raw rehmannia root (sheng di huang), Cnidium root (chuan xiong), Fang-feng root (fang feng), Tribulus fruit (ji li), Astragalus root (huang qi), Fo-ti root (he shou wu), Schizonepeta herb (jing jie), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Chinese licorice root (gan cao).