Tang-kuei & Evodia Combination Capsules - Wen Jing Tang - 溫經湯

Tang-kuei & Evodia Combination Capsules - Wen Jing Tang - 溫經湯 - Max Nature

Max Nature

$37.95 
SKU: STC-830

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Ophiopogon root tuber (mai men dong), Pinellia rhizome (ban xia), Dong quai root (dang gui), Evodia unripe fruit (wu zhu yu), Chinese peony root without bark (bai shao), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Cassia twig (gui zhi), Tree Peony root bark (mu dan pi), Asian Ginseng root (ren shen), Ginger fresh rhizome (sheng jiang), Chinese licorice root & rhizome (gan cao).