Su Zi Jiang Qi Tang

Su Zi Jiang Qi Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$22.49 
SKU: MPC-SZJQT

Functions
Direct rebellious qi downward, arrest wheezing, stop cough, warm and transform phlegm-cold.

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Perilla Fruit - Zi Su Zi,Pinellia Rhizome (processed) - Ban Xia (Zhi),Tangerine Mature Rind - Chen Pi,Cassia Bark - Rou Gui,Peucedanum Root - Qian Hu,Magnolia Bark - Hou Po,Dong Quai - Dang Gui,Chinese Licorice Root - Gan Cao,Fresh Ginger - Sheng Jiang,Jujube Fruit - Da Zao