Su Zi Jiang Qi Tang

Su Zi Jiang Qi Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-S017

Functions
For bronchial asthma, emphysema, morning sickness and mastitis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Zi Su Zi, Fa Ban Xia, Qian Hu, Hou Pu, Gui Zhi, Dang Gui, Zhi Gan Cao, Huang Qin, Chen Xiang