Shu Jin Huo Xue Wan

Shu Jin Huo Xue Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-S023

Functions
For blood stasis with wind-damp in the channels and collaterals characterized by internal deficiency with.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Bai Shao, Chuan Xiong, San Qi, Fu Ling, Xi Xian Cao, Qiang Huo, Jin Yin Hua, Chen Pi, Dang Gui, Di Huang, Cang Zhu, Niu Xi, Fang Feng, Bai Zhu, Gan Cao