Shen Ling Bai Zhu Wan

Shen Ling Bai Zhu Wan - Max Nature

Max Nature

$10.95 
SKU: JD-BL-2500

Functions
Tonifies Spleen Qi, Harmonizes the Stomach, Transforms Dampness

Suggested Usage:

4 pills, 3 times a day.

Ingredients:

Dang Shen 12%, Fu Ling 12%, Bai Zhu 12%, Shan Yao 12%, Zhi Gan Cao 12%, Bai Bian Dou 9%, Lian Zi 6%, Da Zao 5%, Chen Pi 5%, Yi Yi Ren 5%, Jie Geng 5%, Sha Ren 5%

Packing:

100 pills (30 grams)