Schizonepeta & Forsythia Combination Capsules - Jing Jie Lian Qiao Tang - 荊芥連翹湯

Schizonepeta & Forsythia Combination Capsules - Jing Jie Lian Qiao Tang - 荊芥連翹湯 - Max Nature

Max Nature

$19.00 
SKU: STC-744

Functions
For otitis media, tuberculosis, nasal obstruction and acne.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Coptis root (huang lian), Schizonepeta herb (jing jie), Fang-feng root (fang feng), Chih-ko fruit (zhi ke), Platycodon root (jie geng), Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Forsy-thia fruit (lian qiao), Fragrant Angelica (bai zhi), Chinese licorice root (gan cao), Bupleurum root (chai hu), Phellodendron bark (huang bo), Mentha herb (bo he), Raw rehmannia root (sheng di huang).