San Zhong Kui Jian Tang

San Zhong Kui Jian Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$23.49 
SKU: MPC-SZKJT

Functions
Clears Heat, Resolves Toxicity, Reduces Swelling, Induces Ulceration, Moves the Blood, and Dispels Stasis

Package
100 capsules per bottle

Suggested Use
3 to 6 capsules three times per day

Ingredients
Chinese Skullcap Root - Huang Qin,Phellodendron Bark - Huang Bai,Kombu - Kun Bu,Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu,Manchurian Gentian Root - Long Dan Cao,Trichosanthes Root - Tian Hua Fen,Platycodon Root - Jie Geng,Bupleurum Root - Chai Hu,Forsythia Fruit - Lian Qiao,Kudzu Root - Ge Gen,Chinese Licorice Root (Honey-fried) - Zhi Gan Cao,Sparganium Rhizome - San Leng,Zedoary Rhizome - E Zhu,Coptis Rhizome - Huang Lian,Dong Quai Root Tail - Dang Gui Wei,Chinese Peony Root w/o Bark - Bai Shao,Chinese Cimicifuga Rhizome - Sheng Ma