Run Chang Wan

Run Chang Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-R001

Functions

Moistens the Intestines, Purges Accumulation

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Di Huang, Gua Lou, Zi Wan, Fu Chao Zhi Qiao, Huang Qin, Gan Cao, Dang Gui, Da Huang, Hou Pu