Qing Shang Fang Feng Jia Yi Yi Ren Tang - Siler & Coix Combination Granules - 清上防風加薏苡仁湯

Qing Shang Fang Feng Jia Yi Yi Ren Tang - Siler & Coix Combination Granules - 清上防風加薏苡仁湯 - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: STG-768

Siler & Coix Combination - Qing Shang Fang Feng Jia Yi Yi Ren Tang - 清上防風加薏苡仁湯

Functions
For acne, eczema, conjunctivitis and boils.

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Suggested Use
Dissolve 1-2 grams in a cup of hot water to make a tea 2-3 times daily.

Ingredients
Fang-feng root (fang feng), Gardenia fruit (zhi zi), Mentha herb (bo he), Bitter orange fruit (zhi shi), Schizonepeta herb (jing jie), Coptis root (huang lian), Scute root (huang qin), Platycodon root (jie geng), Forsythia fruit (lian qiao), Fragrant Angelica (bai zhi), Cnidium root (chuan xiong), Coix seed (yi yi ren), Chinese licorice root (gan cao).