Mu Xiang Shun Qi Pian BloatEase

Mu Xiang Shun Qi Pian BloatEase - Max Nature

Max Nature

$10.29 
SKU: AH015P

Functions
Mu Xiang Shun Qi Pian is a classic herbal formula that may help reduce bloating and encourage a normal appetite by stimulating bowel movements and aiding healthy digestion.
Suggested Use
6 tablets or pills taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 11 to 17 days. Package
200 pills 200mg (40g) per bottle Ingredients
Mu Xiang, Sha Ren, Xiang Fu, Qing Pi, Chen Pi, Lai Fu Zi, Hou Po, Zhi Qiao, Cang Zhu, Gan Cao, Sheng Jiang