Moutan & Persica Combination Capsules - Teng Long Tang - 騰龍湯

Moutan & Persica Combination Capsules - Teng Long Tang - 騰龍湯 - Max Nature

Max Nature

$15.15 
SKU: STC-584

Functions
For genital warts, endometritis, prostatitis, appendicitis.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Chinese rhubarb root (da huang),Mirabilitum (mang xiao), Peach kernel (tao ren), Moutan bark (mu dan pi), Benincasa seed (dong gua zi), Coix seed (yi yi ren), Southern Tsangshu root (cang zhu), Chinese licorice root (gan cao).