Migarifex

Migarifex - Max Nature

Max Nature

$39.50 
SKU: A-A-HK035

Ingredients
Rhizoma Gastrodiae Tian Ma Rhizoma Chuanxiong Chuan Xiong
Semen Sinapis Albae Bai Jie Zi Rhizoma Cyperi Xiang Fu
Radix Angelicae Dahuricae Bai Zhi Semen pruni Yu Li Ren Radix Bupleuri
Chai Hu£¬Shui Niu Jiao Buffalo Horn Cornu Bubali

Functions

This is herbal dietary Supplement, 100% Natural Herb.

 Package

60 Capsules Take 2 capsules 2 or 3 times daily with water. Made In USA